Meteen naar de inhoud

wij helpen jongeren met uw hulp

Wij vinden dat alle kinderen en jongeren de kans moeten krijgen hun mooiste leven te leven zodat zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan het creëren van de mooiste wereld.

OVER ONS

wat is onze motivatie

PURPOSE

Wij zien een sterk veranderde wereld, waarbij ‘systemen’, ‘prestatie’ en ‘ratio’ het hebben overgenomen van ‘natuur’, ‘ontwikkeling’ en ‘gevoel’. Dit leidt ertoe dat jongeren verwijderd raken van hun innerlijke kracht.

VISIE

Alle kinderen en jongeren zich op een ontspannen manier laten verdiepen in hun eigen natuurlijke talenten, om de beste versie van zichzelf te worden door middel van een op groei gerichte positieve mindset.

MISSIE

Wij maken laagdrempelige hulp en begeleiding beschikbaar aan alle jongeren die mentale problemen ervaren, met als doel het creëren van een gelukkiger en ontspannen gevoel en betere (leer)resultaten.

Ons beleidsplan

In het beleidsplan geven wij een helder beeld van de activiteiten van ANBI Stichting Leergeluk. Het beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van de stichting en in het bijzonder voor onze (potentiële) donateurs.

Op deze pagina publiceren wij de hoofdlijnen uit ons beleidsplan.

Algemene informatie

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Leergeluk
Statutaire zetel: Roermond
KvK nummer: 81871066
Het RSIN/fiscaal nummer: 81871066 862252003
Doelgroep: (Kwetsbare) kinderen en jongeren in de adolescente fase Gebied: Limburg (standplaats Roermond)
Organisatie grootte / omzet: Tot € 500.000

Organisatie
Aantal bestuursleden: 3
Is er een directie/dagelijks bestuur: Nee
Is er een persoon in dienst: Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht: Nee

Bestuur
Voorzitter: N. Tolk
Secretaris: A.J.L. Bongaerts
Penningmeester: A.C. Sechi
Geen van alle bestuursleden krijgt een vergoeding/beloning voor de werkzaamheden en is daarmee onbezoldigd.

Activiteiten

Om onze doelen te bereiken, gaan wij de volgende activiteiten ondernemen:

  • Het verwerven van en beschikbaar stellen van (financiële) middelen, waaruit onder andere de coaching, trainingen en workshops kunnen worden bekostigd. Bijvoorbeeld middels bijdragen vanuit rijks, provinciale of gemeentelijke subsidies, maatschappelijk verantwoorde (netwerk)organisaties en particuliere donateurs.
  • Contact leggen met gemeentes, scholen en zorginstanties in Limburg, om per gemeente gezamenlijk te signaleren op welk gebied en voor welke jongeren begeleiding gewenst danwel noodzakelijk is.
  • Het invulling geven aan onze doelstelling; te denken aan coaching, training en workshops, in de ruimste zin van het woord. Voor de praktische uitvoering worden tevens partners geworven die aantoonbare kennis hebben in het houden van coaching gesprekken en geven van trainingen aan de doelgroep. Hierbij is van belang dat zij onze visie en purpose omarmen en vanuit deze gedachten acteren.
  • Het op enigerlei wijze genereren van publiciteit ten behoeve van het doel van de stichting; zoals een website en direct mailings.
  • Het verrichten van al hetgeen met het voorgaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt, een en ander in de ruimste zin van het woord.

ANBI

Stichting Leergeluk is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft niet ten doel het maken van winst. Alle activiteiten zullen lokaal worden opgezet en uitgevoerd, middels deelprojecten gericht per gemeente.

STEUN STICHTING LEERGELUK

HOE u KUNT HELPEN

DOE EEN DONATIE

Elke donatie is welkom. Met uw donatie helpen wij jongeren die vastlopen, waardoor ze weer kunnen ontspannen, de mogelijkheid hebben zich te verdiepen in hun eigen talenten en zich weer te verwonderen over de schoonheid die het leven te bieden heeft.

SCHAKEL ONS IN

U kunt als (onderwijs)instelling onze hulp inroepen als u een hulpvraag heeft op het gebied van jongeren. Wij zorgen dat de juiste diensten en de juiste professionals worden ingezet om uw doel te bereiken.

SLUIT BIJ ONS AAN

Onze stichting is altijd op zoek naar gelijkgestemden die zich bij ons willen aansluiten en die ook het diepe verlangen voelen om de wereld van jongeren mooier te maken. Laat ons weten wat jij kan betekenen.

Een van de Projecten van onze stichting: Dazzle Days

Dazzle Days is een initiatief van vier pioniers op het gebied van vernieuwend leren en baanbrekend onderwijs. Dazzle Days betekent letterlijk ‘verbijsterende dagen’ en dat is ook wat we bij de jongeren zullen bereiken; een magnifieke tijd waarin ze de mogelijkheid krijgen weer in verbinding te komen met hun eigen kracht.

Dazzle Days is een nieuwetijds activiteitenweek waarbij naast het cognitieve vooral het sociaal-emotionele aspect voorop staat.